GDPR

Lindströms Bostäder AB kommer alltid att följa gällande lagar och behandling av personuppgifter, samt säkerställa att personlig information hanteras korrekt och konfidentiellt.